ВИЛООБРА̀ЗЕН

ВИЛООБРА̀ЗЕН1, -зна, -зно, мн. -зни, прил. Който прилича на вила за сено, който има форма на вила за сено; вилоподобен1, виловиден. Селската лястовица се познава по вилообразната опашка и по ръждивооранжевото си гърло. Ст. Дончев, ПНД, 25. Вилообразна форма.

ВИЛООБРА̀ЗЕН

ВИЛООБРА̀ЗЕН2, -зна, -зно, мн. -зни, прил. Рядко. За постройка — който е като вила, къща за почивка; вилоподобен2. Ние летяхме към север. Вдясно вилообразни къщички с лозници по стените и градини, в които играят деца. Г. Белев, КВА, 102.

Списък на думите по буква