ВИЛОПОДО̀БЕН

ВИЛОПОДО̀БЕН1,-бна, -бно, мн. -бни, прил. Вилообразен1, виловиден.

ВИЛОПОДО̀БЕН

ВИЛОПОДО̀БЕН2, -бна, -бно, мн. -бни, прил. Рядко. За постройка — който е като, прилича на вила, къща за почивка; вилообразен2. Красивият му център [на Берковица] и вилоподобните къщи на отделните квартали напълно хармонират с живописната околност. Отеч. 1978, кн. 6, 19.

Списък на думите по буква