ВЍНАГИ

ВЍНАГИ нареч. 1. Всеки път, във или при всеки случай; всякога. Какво би могъл да каже Велко за учителката? Винаги когато биваше заедно с нея или си мислеше за нея, беше му радостно. Д. Талев, И, 233. Но, както винаги това се е случвало, така и тоя ден, Златан чорбаджи закъсня в града. К. Петканов, БД, 5. Едничката му на св.

Спиридон почивка бе,.. когато вдигаше очи да погледне навън през малкото прозорче прекрасната картина на божия свят, която винаги го умиляваше. Елин Пелин, Съч. IV, 20. Нейко заставаше винаги на онази страна, на която натежаваше общественото мнение. Й. Йовков, Ж 1945, 83. В тях [писмата и документите] великият патриот и революционер [В. Левски],.., е винаги и всякога в пълно съгласие с фактите, с истината. Ив. Унджиев, ВЛ, 7. Сутринта винаги е по-мъдра от вечерта. Послов. // Постоянно, без изключение. Той беше винаги пръв в дружески увеселения и комитетски съзаклятия. Ив. Вазов, Съч. XXII, 32. Той [въдичарят] ходеше на риба винаги сам. Д. Калфов, КР, 11. Разцъфтяла се бе наоколо разкошна пролет и навред кипеше нов, млад живот. Тук, високо в планината, пролетта идваше малко по-късно, ала винаги по-свежа, по-зелена, по-весела. Д. Талев, И, 628.

2. По или във всяко време; всякога. — На баира винаги има вятър. Елин Пелин, Съч. I, 170. Много пъти отпосле аз имах случай да слушам тоя чуден шум... защото Места не шумеше винаги тъй, а само в някои особено тихи и топли нощи. Й. Йовков, Разк. II, 77. — Обичта към отечеството е била винаги за мен неизцелима язва, момко! Тя никога не ми е давала покой... Всечасно ми е сочела пътя на борбата... Ст. Дичев, ЗС I, 214. За гренландците лятото няма нощ; винаги слънцето са види на небосклона. С. Бобчев, ПОС (превод), 281.

3. Неизменно, без промяна; всякога. Да минеш тая линия на постоянното равноденствие, дето денят е винаги равен на нощта, значи — да се намериш под друго небе, под други съзвездия. Св. Минков, ДА, 43. Г овори с гръдния си, винаги ласкав и топъл алт. Др. Асенов, СВ, 9. Туй оръдие [компасът], което посредством една магнитна игла показва винаги север, е дало дързост на пътниците да оставят бреговете и да са спущат по вси направления на морето. С. Бобчев, ПОС (превод), 276.

4. През всички времена; всякога. Животът си течеше такъв, какъвто е бил винаги. Елин Пелин, Съч. IV, 72-73. — Само децата и кучетата лесно познават добрия човек и скоро се сприятеляват с него. Така си е винаги! Й. Йовков, Разк. II, 45. — Остава сега да бъдеш честита. Ти ми казваше, че си такава, нека бъдеш винаги, сестро. Ив. Вазов, Съч. XXVI, 58.

Списък на думите по буква