ВИНА̀Р

ВИНА̀Р, -ят, -я, мн. -и, м. Човек, който прави, произвежда или продава вино. — Ще ви почерпя от нашето вино. моят мъж се слави като най-добър майстор винар в цялата махала. В. Нешков, Н, 219. Старото вино се изпиваше и започваха вече да идат колата на преславските винари. Й. Йовков, ВАХ, 6. Отдолу идат винари, / винари вино носеха. Нар. пес., СбВСт, 666.

Списък на думите по буква