ВИНА̀РКА

ВИНА̀РКА ж. 1. Жена, която продава вино. Не съм винарка, / вино да му [на турчина] точа, / нито съм хлебарка, хляб да му давам. Нар. пес., Христом. ВВ II, 212. Виното не го бива, ама винарката я бива. П. Р. Славейков, БП I, 71.

2. Жена на винар.

Списък на думите по буква