ВИНА̀РКИ

ВИНА̀РКИ, мн., ед. (рядко) вина̀рка ж. Диал. Малки мушички, които се въдят при ферментиране на вино, плодове и под.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951

ВИНА̀РНА

Списък на думите по буква