ВИНА̀РСТВО

ВИНА̀РСТВО, мн. няма, ср. 1. Производство на вино. Винарството в България е добре развито.

2. Занятие, поминък на винар. Основният поминък на жителите на Мелник е бил винарството. △ Населението от тази част на страната се занимава с лозарство и винарство.

3. Дял от селскостопанската наука, който се занимава с въпроси, свързани с производството на вино. Земеделско училище по лозарство и винарство.

Списък на думите по буква