ВЍНДИ

ВЍНДИ мн. Истор. Венеди; венети, венди. Славенете са били известни на гръко-римските писатели под име славене, анти и винди. М. Дринов, ППБН, 18-19.

Списък на думите по буква