ВЍНЕНИЦА

ВЍНЕНИЦА ж. Диал. Сорт червено грозде, от което се прави вино; виненка. Казват, че тук имало лози от двеста-триста години. Древни чукани, които раждат мискет, памид, виненица. А. Каралийчев, ПД, 151. — Сивойне ле, булне ле, /къде отиде, Дойне ле? / — Той си отиде, булне ле, / да си търси лятото, / ново лято, старо лято, / нова зима, стара зима, / жълто жито и пшеница, / черно грозде виненица. Нар. пес., СбВСт, 180.

Списък на думите по буква