ВИНЕНОЧЕРВЀН

ВИНЕНОЧЕРВЀН, -а, -о, мн. -и, прил. 1. Който е с цвят на червено вино; тъмночервен, винен. Пътниците оставиха конете си в един хан близо до Марно поле, отърсиха праха от дрехите си, попристегнаха виненочервените си пояси и тръгнаха из града. В. Геновска, СГ, 30-31. Започна да вади от раклата празничните си дрехи — ..: черната кадифена пола, тъмносиньото кадифено елече с двата реда седефени копченца, бяла копринена блуза с много дипли отпред, виненочервена забрадка. Ст. Цанев, МБ, 37. В ония тежки дни Асен напечата книгата си "Жертвени клади" .. Книгата си младият поет напечата с виненочервени букви. А. Каралийчев, С, 209. Виненочервени знамена.

2. Като същ. виненочервено ср. Тъмночервен цвят; винено. Роклята ѝ беше във виненочервено.

Списък на думите по буква