ВИНЍТЕЛЕН

ВИНЍТЕЛЕН, -лна, -лно, мн. -лни, прил. Грам. Който се отнася до падежа на прякото допълнение. Винителна конструкция. Винителна функция.

Винителен падеж. Падеж, свързан с изразяването на обекта, непосредствено засяган от глаголното действие, в който стои обикновено прякото допълнение, а също и някои предложни изрази; акузатив.

Списък на думите по буква