ВЍНКЕЛЕН

ВЍНКЕЛЕН, -лна, -лно, мн. -лни, прил. 1. Който е направен от винкел; винкелов. После Веско погледна железния телефонен стълб и още същата минута се хвана за винкелното желязо и ловко се покатери нагоре. А. Михайлов, ДШ, 35. Винкелни конзоли.

2. Техн. Който се извършва с винкел; винкелов. Винкелни измервания.

Списък на думите по буква