ВИНОПРОДА̀ВЕЦ

ВИНОПРОДА̀ВЕЦ, мн. -вци, м. Остар. Книж. Кръчмар. Една работа мисли пияницът, а друга винопродавецът. ВУХБ (превод), 56. Нашите винопродавци, тези що ги наричаме кръчмаре, сичките, речи, са хора съвсем безчовечни. Ил. Блъсков, ПБ II, 87.

Списък на думите по буква