ВИНОПРОДА̀ВНИЦА

ВИНОПРОДА̀ВНИЦА ж. Остар. Книж. Кръчма, механа. След това се чу едно дрънкание,.., като че някой влачеше една верига по бъчовите в зимника на винопродавницата. Превод, Н, 1883-1884, кн. 3-4, 347. Тук са те лутаха, там зяпаха, най-сетне се вмъкнаха в една винопродавница, коя бе току-речи накрай града. Ил. Блъсков, ЗК, 63.

Списък на думите по буква