ВИНОПРОИЗВО̀ДСТВО

ВИНОПРОИЗВО̀ДСТВО, мн. няма, ср. Книж. Производство на вино. Не всеки лозарски район развива и винопроизводство.

Списък на думите по буква