ВИНОТЪРГО̀ВЕЦ

ВИНОТЪРГО̀ВЕЦ, мн. -вци, м. Рядко. Търговец на вино. Алаверата и Андониади-Чирпанлъ са главните винотърговци на града и те ще ти купуват гроздето. Н. Хайтов, А, 39.

Списък на думите по буква