ВИНТООБРА̀ЗЕН

ВИНТООБРА̀ЗЕН, -зна, -зно, мн. -зни, прил. Който има форма на винт (в 1 знач.). Винтообразна повърхнина. Винтообразни пирони.

Списък на думите по буква