ВИНТОРЀЗ

ВИНТОРЀЗ м. Техн. Инструмент за рязане на винтове.

Списък на думите по буква