ВИНТОРЀЗЕН

ВИНТОРЀЗЕН -зна, -зно, мн. -зни, прил. Техн. Който служи за рязане, нарязване на винтова резба. Винторезна машина. Винторезна дъска. Винторезен автомат.

— От рус. винторезный.

Списък на думите по буква