ВИНТЯ̀ЖЕН

ВИНТЯ̀ЖЕН, -жна, -жно, мн. -жни. Прил. от винтяга. Винтяжен плат.

Списък на думите по буква