ВИНТЯ̀ЖКА

ВИНТЯ̀ЖКА ж. Умал. от винтяга. — Ако заплиска дъжд — който от вас има винтяжка, яке, да сваля и да загръща момичетата. А. Гуляшки, Л, 401.

Списък на думите по буква