ВЍНЧЕСТЕР

ВЍНЧЕСТЕР м. Уинчестер. — Януле, гръмни де с винчестера, нали казваш, че биел далече. Ем. Станев, ИК III и IV, 452. Въстаниците разполагаха с кремъклийки пушки и пищови, с долнокачествен барут за тях, с ятагани и сатъри, с различни ножове, даже и касапски. А турците бяха въоръжени с леки винчестери, шнайдерови игленки и белгийски евзалии. Г. Караиванов, П, 23. Предводителят на черкезката банда,.. дохождаше чак до нашата линия, изпразваше своя винчестер и пак се завръщаше в редовете на неприятеля. З. Стоянов, ЗБВ II, 88-89.

— От англ. собств.

Списък на думите по буква