ВЍНЧЕСТЕРКА

ВЍНЧЕСТЕРКА ж. Простонар. Винчестер. Много усилия употреби Гонсалви, докато го накара да пипне винчестерката. Гр. Угаров, ПСЗ, 9. Срещу винчестерките и "белгийските" [с които били въоръжени турците], които "удряли" на 1 000 крачки, въстаниците запрягали допотопни кремъклии и чифтета, що "изхарчвали джепането" едвам на стотина-двеста разкрача. При това на стотина души въстанали са падали едвам десетина пушки. Н. Хайтов, П, 314.

Списък на думите по буква