ВЍНЧЕСТЕРСКИ

ВЍНЧЕСТЕРСКИ, -а, -о, мн. -и. прил. Който се отнася до винчестер; уинчестерски. Конница черкезка от дясна и лява страна се появила, която след къси маневрирания открила огън от конете, захучели винчестерските куршуми! З. Стоянов, ХБ, 350.

Списък на думите по буква