ВИОЛЀТКА

ВИОЛЀТКА1 ж. Пролетно диво или градинско цвете с малки виолетови цветове и приятен аромат. Viola odorata. Букетче виолетки.

— От фр. violette.

ВИОЛЀТКА

ВИОЛЀТКА2 ж. Вид ядивна гъба с аметистово виолетов цвят, която се среща в широколистни и иглолистни гори обикн. през есента. Rodopaxilus nudus. Да се запознаем сега с една гъба, която поради необикновения си цвят мнозина смятат за отровна. Тази гъба е боровинката или виолетката. Ив. Димитров, ОП, 51.

Списък на думите по буква