ВИОЛЕТОВО

ВИОЛЕТОВО- Първа съставна част на сложни думи със значение: чийто основен цвят, посочен във втората част на думата е с виолетов оттенък, напр.: виолетовокафяв, виолетовосин, виолетовочервен и др.

Списък на думите по буква