ВИОЛОНЧЀЛЕН

ВИОЛОНЧЀЛЕН -лна, -лно, мн. -лни, прил. Който се отнася до виолончело. Виолончелен концерт. Виолончелна соната. Виолончелни етюди.

Списък на думите по буква