ВИОСОКОПОЧИТА̀ЕМ

ВИОСОКОПОЧИТА̀ЕМ, -а, -о, мн. -и, прил. Остар. Книж. Който се ползва с голяма почит и уважение; високоуважаван. Най-много и високопочитаеми, из числото на подирните богове, били: Перун или Гръмник, равносилен на Юпитера, и Радегаст — на Меркурия. Пч, 1871, кн. 4, 59. Прочее, родолюбиви общини и членове,.., високопочитаеми учители — просветители народни! Не ще ли са надваряте да ѝ [на книгата] станете кой с повече броя спомощници и да гарантирате издаването ѝ? Ч, 1871, бр. 3, 414.

Списък на думите по буква