ВИРА̀Ж

ВИРА̀Ж м. Книж. 1. Завой, който прави самолет или кораб като се накланя на едната страна. Все ми се струва, че на двора ще зърна възрастен брадат човек, а в небето — красивия вираж на самолет. А. Станоев, П, 7.

2. Завой, който правят автомобил, велосипед и др. по крива линия.

3. Завой на път, където платното има наклон по отношение на хоризонта. Докато колоездачите се задминават на виражите по бетонната писта, между дърветата пъргаво се провират по своя "писта" група скиори. ВН, 1958, бр. 2256, 3.

— Фр. virage.

Списък на думите по буква