ВИРАЗЯ̀ВАНЕ

ВИРАЗЯ̀ВАНЕ ср. Остар. Книж. Изразяване; виражение.

Списък на думите по буква