ВИРЀЕНЕ

ВИРЀЕНЕ ср. Отгл. същ. от вирея. Участъците за фуражно сеитбообращение трябва да бъдат разположени близо до фермите върху влажни и богати на хранителни вещества почви, подходящи за виреене на фуражните култури. М. Мичев и др., З, 101.

Списък на думите по буква