ВЍРЕНЕ

ВЍРЕНЕ1 ср. Отгл. същ. от виря и от виря се.

ВЍРЕНЕ

ВЍРЕНЕ2 ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от виря се.

Списък на думите по буква