ВИРОГЛА̀ВИЧЪК

ВИРОГЛА̀ВИЧЪК, -чка, -чко, мн. -чки, прил. Умал. от вироглав; до известна степен, малко вироглав. Свят дебелоок.. Станало ни за мъжко, ни за женско! .. А вироглавички са нашите, снахо, вироглавички. Ц. Церковски, ТЗ, 10.

Списък на думите по буква