ВИРОГЛА̀ВКА

ВИРОГЛА̀ВКА ж. Вироглава жена. В тоя миг той наистина повярва, че трябва да се отпише, па макар и затова само, за да счупи волята ѝ. Той е, който ще решава. Гледай я ти, вироглавката! А. Гуляшки, МТС, 193.

Списък на думите по буква