ВИРТОМА̀Н

ВИРТОМА̀Н м. Нов. Лице, което е пристрастено към компютърната виртуална действителност. За виртоманите освен пуснатите в масово производство видеошлемове със слушалки за картина и звук се правят и специални костюми, снабдени с тактилни елементи, които създават усещането за докосване. Нов., 1997, бр. 227, 6.

Списък на думите по буква