ВИРУЛЀНТЕН

ВИРУЛЀНТЕН, -тна, -тно, мн. -тни, прил. Мед. За болестотворни микроорганизми — който може да предизвика заболяване, да зарази. Вирулентни микроби. Вирулентни бацили. Вирулентни бактерии.

— От лат. virulentus 'отровен' през рус. вирулентный.

Списък на думите по буква