ВИРУЛЀНТНОСТ

ВИРУЛЀНТНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Мед. Свойство на болестотворни микроорганизми да се внедряват, да живеят и да се размножават в организма на човека или животните, като предизвикват съответни заболявания. За по-злокачественото проявяване на една епидемия от значение ще е не само типът на вируса, а и неговата виру‑

лентност. Пр, 1952, кн. 5, 47. За приготовление на различни ваксини са необходими вируси, изгубили своята вирулентност. НТМ, 1961, кн. 12, 7.

Списък на думите по буква