ВИРУСОЛО̀Г

ВИРУСОЛО̀Г, мн. -зи, м. Учен, специалист, който се занимава с изследване на вирусите.

Списък на думите по буква