ВЍРЧЕ

ВЍРЧЕ, мн. -та, ср. Умал. от вир. Ловеше из вирчетата бързи мрени и вкусни пъстърви, печеше ги, увити в листа от репей, заровени в буйната жар. П. Здравков, НД, 13. След туй се наведе над вирчето, където се бе окъпала птичката, и лисна лицето си с прясна студена вода. Кр. Григоров, Н, 34. Долу под колибата бяха направили [работниците] едно вирче за черпене вода. Д. Калфов, КР, 48. В широка вглъбнатина, прилична на копаня, видяхме едно бистро вирче с дъждовна вода. Ив. Вазов, Съч. XV, 146. Малко вирче, дребна (малка) риба. Погов., П. Р. Славейков, БП I, 263.

Списък на думите по буква