ВИРШЕПЛЀТ

ВИРШЕПЛЀТ м. Остар. Книж. Пренебр. Стихоплет. Най-напред при писане стихове нему са служили стихотворенията на сръбски виршеплети преди Бранка Радичевича. П. П. Славейков, Събр. съч. VI (1), 70.

— От рус. виршеплет.

Списък на думите по буква