ВИСКО̀ЗА

ВИСКО̀ЗА ж. 1. Само ед. Вещество, което се добива при специална обработка на целулозата и се използва за получаване на изкуствени влакна, в производството на хартия и пр.

2. Плат от изкуствена коприна, който се използва предимно за подплата на дрехи.

— От лат. viscosus 'лепкав'.

Списък на думите по буква