ВИСКОЗИМЀТЪР

ВИСКОЗИМЀТЪР, мн. -три, след числ. -търа, м. Физ. Уред за определяне на вискозитета на течности и газове. Вискозиметърът на Оствалд представлява стъклена тръба с U-видна форма, поставена в стъклена вана, в която се поддържа постоянна температура. Ст. Христов и др., РЛУ, 190.

— От лат. viscosus + -метър.

Списък на думите по буква