ВИСКОЗИТЀТЕН

ВИСКОЗИТЀТЕН, -тна, -тно, мн. -тни. Физ. Прил. от вискозитет. Вискозитетно триене.

Списък на думите по буква