ВИСКО̀ЗНОСТ

ВИСКО̀ЗНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Физ. Свойство на течности и газове, което се изразява в триенето, възникващо при нееднаква скорост на движение на различните им слоеве; вискозитет. Вискозността на всеки флуид зависи главно от температурата и налягането. М. Попов, Х, 13. Неясно било само как нищожната вискозност, която притежават въздухът и водата, може да

предизвика толкова голямо съпротивление. НТМ, 1961, кн. 225, 6.

Списък на думите по буква