ВИСЛО̀

ВИСЛО̀, мн. -а̀, ср. Диал. Весло2.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник.., 1951.

Списък на думите по буква