ВИСМУ̀Т

ВИСМУ̀Т м. Остар. Хим. Бисмут. Към втората група ся отнасят металите, които .. лесно ся съединяват с кислорода.. Към втората група принадлежат: .., куршум, мед, висмут. И. Гюзелев, РФ, 18-19. Висмут, лъщи ся като сърма, но по-лесно ся топи. Д. Мутев, ЕИ, 130.

— Рус. висмут.

Списък на думите по буква