ВИСО̀КИЧЪК

ВИСО̀КИЧЪК, -чка, -чко, мн. -чки, прил. Разг. Умал. от висок (в 1, 2, 3, 4 и 5 знач.); сравнително висок, височък. Сега те [нивите] бяха доста високички, зелени, гъсти и тъкмо вретеняха. Й. Йовков, АМГ, 208. Откъм горната част на селото.. усмихнат и спретнат се приближаваше високичък, бодро крачещ войник. Б. Априлов, СбСт, 193. Тъкмо се разправях с полицаите, до нас приближи високичък строен младеж с жълтеникава дреха, каквато носят индокитайците. Кр. Белев, РСК, 40.

Списък на думите по буква