ВИСОКОАВТОРИТЀТЕН

ВИСОКОАВТОРИТЀТЕН, -тна, -тно, мн. -тни, прил. Книж. Който има голям авторитет; силен, влиятелен. Високоавторитетен учен.

Списък на думите по буква