ВИСОКОДО̀ХОДЕН

ВИСОКОДО̀ХОДЕН, -дна, дно, мн. ‑дни, прил. Спец. Който носи високи, големи доходи. Селското стопанство се развива в интензивно и високодоходно. Геогр. X кл,

161. В трудовокооперативните стопанства по поречието на река Марица .. на основата на местната пловдивска овца са създадени високодоходни тънкорунни овце. ОФ, 1959, бр. 4244, 2. Високодоходно стопанство. Високодоходни сортове пшеница. Високодоходно животновъдство.

Списък на думите по буква