ВИСОКОИНТЕЛИГЀНТЕН

ВИСОКОИНТЕЛИГЀНТЕН, -тна, ‑тно, мн. -тни, прил. Книж. Който е много интелигентен, изключително интелигентен, умен. Имаше за другар един високоинтелигентен и много деятелен учител. Т. Влайков, Съч. III, 85.

Списък на думите по буква